Březen měsíc čtenářů v knihovnách

Nejlepší čtenář je táta. Projekt Tátové čtou dětem má za úkol přimět tatínky večer usednout k postýlkám a předčítat svým dětem.

I naše knihovna se zapojila do akce a přihlásit se může každý čtenář naší knihovny, který má alespoň  jedno nezletilé dítě, oba jsou čtenáři a aktivně spolu knihovnu navštěvují. Přihlášky se přijímají na telefonu 603 823 942 nebo e-mailu knihovna@onves.cz do 15. března 2015.

V průběhu března pak budou vyhodnoceni tátové čtenáři nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů.