Ex-libris 2015 – výtvarná soutěž nejen pro děti

Knihovna BBB v Uherském Hradišti vyhlašuje výtvarnou soutěž v Březnu-měsíci čtenářů, letos k 140. výročí postavení uherskohradišťské synagogy.

Do soutěže přijímáme výtvarné návrhy zpracované volnou technikou, malého formátu, nejvíce však velikost A4. Zasláním příspěvku dávají dospělí autoři nebo děti a jejich zákonní zástupci souhlas ke zveřejnění a dalšímu publikování prací. Zaslané práce nevracíme.

Podepsané práce doručte do oddělení pro děti Knihovny BBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště. Nebo je můžete přinést do Místní knihovny v Ostrožské Nové Vsi  do 28.dubna 2015. Uzávěrka soutěže: 30. dubna 2015.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny při festivalu Hradišťské sluníčko v červnu 2015.

http://www.knihovnabbb.cz/ex-libris-2015-vytvarna-soutez-nejen-pro-deti

 

Tátové čtou dětem

 

TIP na čtení pro táty na časně jarní období 2015: Liga otevřených mužů

Lukáš Talpa: projektový manažer, teolog a pastor, lektor Ligy otevřených mužů a táta dvou dcer

  1. Zdeněk Svěrák – Pan Buřtík a pan Špejlička
  2. Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ
  3. Roald Dahl – Jakub a obří broskev