Podpořte Celé Česko čte dětem

 

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví.

Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst“.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

Statistické údaje knihovny za rok 2014

 

 

Knihovna má celkem           12.306 svazků.

z toho je naučná literatura         3 .667 svazků

krásná literatura                       8.639 svazků

 

Za rok 2014 bylo nakoupeno 354 nových knih. Odebíráme 19 titulů časopisů a několik dalších nám věnují čtenáři, kteří si časopisy kupují. Po přečtení je přinesou do knihovny a věnují je pro další využití. Totéž se týká i knižních darů, některé si necháme v naší knihovně, jiné dáváme třeba do lázní nebo na penzion, kde jsou ještě užitečné.

 

Počet čtenářů              340

 toho děti do 15 let       114

 

Počet návštěvníků         5.172

Toto číslo zahrnuje jak čtenáře knihovny, tak i návštěvníky využívající internet a nebo účastníky literárních besed.

 

Počet výpůjček                16.312

z toho naučná pro dospělé               970

Beletrie pro dospělé                         8.627

Naučná pro děti                                 303

Beletrie pro děti                               1.691

 

Výpůjčky časopisů                          4.721      

 

V knihovně se konalo celkem 45 literárních besed pro mateřskou a základní školu a přednáška o reiki pro dospělé.

Knihovna se také už poněkolikáté zapojila do celostátní akce Knížka pro prvňáčka, jejím vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře.