O prázdninách do knihovny!

O PRÁZDNINÁCH DO KNIHOVNY?   KAŽDÝ DEN!

Knihovna bude otevřena o pololetních prázdninách  1. až 5. února každý den.

V pondělí, úterý a čtvrtek v obvyklou půjčovní dobu a

ve středu a v pátek v době od 9 do 14 hodin.

Přijďte si vypůjčit knihy, časopisy nebo si zahrát stolní hry.

Také máme nově 4 počítače s přístupem na internet.

 

 

Píšu povídky, píšu básně…

Píšu povídky, píšu básně… práce přijímáme do 29.ledna 2016

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti
vyhlašuje literární soutěž pro děti do 15ti let
Píšu povídky, píšu … tentokrát o králi, království, kralování

letošní téma k 700. výročí narození krále Karla IV. (1316-1378)
vybízí k pomyslné procházce do historie za českými i světovými vládci. Můžete se vypravit za současnými panovníky, zamyslet se nad prezidentem nebo královnou. Král, ať už dobrý či špatný, je postava, se kterou se setkáváme od útlého věku v pohádkách, bajkách i pověstech. Také říše zvířat a sportovci mají svého krále, a královnou sportu je atletika.
Kdo je pro vás král ? Ať žije král ! Bavte se královsky !

Těšíme se na vaše pohádky, fejetony, povídky, básně, pověsti, komiksy… nejvíce však 3 strany textu nebo 3 básně

Mladé autory prosíme : své příspěvky nezapomeňte podepsat, uvést třídu, školu, věk a adresu bydliště.

Zasláním příspěvku dávají děti i jejich rodiče souhlas ke zveřejnění textu

Práce můžete doručit: na flashce, elektronicky: detske@knihovnabbb.cz, poštou:  oddělení pro děti KBBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště.

Zaslané práce nevracíme. Uzávěrka soutěže: 29. ledna 2016
Práce vybrané porotou postupují do krajského kola, nejlepší budou oceněny v červnu 2016 při festivalu Hradišťské sluníčko.