Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž Ex-libris 2016 začíná…

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti
vyhlašuje v Březnu-měsíci čtenářů výtvarnou soutěž pro děti, studenty, rodiče, prarodiče, učitele, výtvarníky… pro všechny milovníky knih
EX LIBRIS 2016, tentokrát k 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. anebo na na volné téma
Ex libris (z latiny-z knih) je ozdobný lístek se značkou a jménem, který si majitel knihy vlepuje do knihy na přídeští k označení vlastnictví

Do soutěže přijímáme výtvarné návrhy zpracované volnou technikou, vytvořené pro živou osobu (označené jménem) nebo pro knihovnu-oddělení pro děti, formát libovolný, nejvýše však velikost A4.
Zasláním příspěvku dávají dospělí autoři nebo děti a jejich zákonní zástupci souhlas ke zveřejnění a dalšímu publikování prací

Podepsané práce doručte: do oddělené pro děti Knihovny BBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště

Můžete je také přinést k nám do knihovny v Ostrožské Nové Vsi. Rádi je předáme do Uherského Hradiště.
Uzávěrka soutěže 30. dubna 2016
Výsledky soutěže vyhlásíme při festivalu Hradišťské sluníčko v červnu 2016