LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI

KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA V UHERSKÉM HRADIŠTI

vyhlašuje literární soutěž pro děti do 15ti let

Tentokrát hledáme pověsti, mýty, legendy, pohádky i básničky z našeho města i kraje,

příběhy vymyšlené či skutečné

Můžete psát o lidech, tajemných místech, vymyslet příběh historickým budovám, domovním znamením,sochám,památným stromům, tajemným bytostem …

Těšíme se na vaše pohádky, fejetony, povídky, básně, pověsti, komiksy,

cení se originalita… nejvíce však 3 strany textu nebo 3 básně

Mladé autory prosíme : své příspěvky nezapomeňte podepsat, uvést třídu, školu, věk a adresu bydliště.

Zasláním příspěvku dávají děti i jejich rodiče souhlas ke zveřejnění a dalšímu publikování textu. Práce, která je již jednou přihlášena do soutěže, se nesmí zúčastnit soutěže v žádném dalším ročníku ani jiné literární soutěže.

Práce můžete doručit: na flashce, elektronicky: detske@knihovnabbb.cz, poštou na adresu:oddělení pro děti KBBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště. Zaslané práce nevracíme

uzávěrka soutěže: 15. ledna 2017

Práce vybrané porotou postupují do krajského kola, ty nejlepší budou oceněny v červnu 2017 při festivalu Hradišťské sluníčko