Zdravotní přednáška

Zveme Vás na zdravotní přednáškuO bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka.”

Přednáší lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur.

Ve čtvrtek 19. 7. 2018 v 10 hodin v Místní knihovně.

Přednáška je zdarma.

Nový knihovní řád

Nový knihovní řád a nakládání s osobními údaji

Knihovní řád je dokument, který stanoví vztah mezi knihovnou a lidmi, kteří užívají její služby.

Nakládání s osobními údaji

Ochrana osobních údajů je důležité téma. V aktualizovaném Knihovním řádu (dále jen KŘ) je mu věnována samostatná část, a to příloha č. 2. Změny v textu KŘ vycházejí zejména z požadavků evropské legislativy na soulad praxe s novým nařízením o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR).

Jednou z povinností zpracovatele osobních údajů je udržovat jejich aktuálnost tak, aby je bylo možné využít pro daný účel. Prosíme tedy čtenáře, aby toto upozornění akceptovali a navštívili Místní knihovnu v Ostrožské Nové Vsi. K vytvoření aktualizované přihlášky, v novém znění smlouvy o poskytování služeb mezi knihovnou a uživatelem, je zapotřebí doklad totožnosti (občanský průkaz). U čtenářů do 15 let se totéž týká zákonného zástupce dítěte.

Kde nahlédnout do Knihovního řádu?

Každý uživatel má právo nahlédnout do plného textu Knihovního řádu, který je dostupný na WWW stránkách knihovny, v papírové podobě pak přímo v knihovně.