Výtvarná soutěž

Místní knihovna Ostrožská Nová Ves vyhlašuje výtvarnou soutěž

Pohádky Boženy Němcové

V roce 2020 si připomínáme 200. výročí od narození spisovatelky Boženy Němcové, autorky nejznámějších pohádek pro děti.

Zkuste některou její pohádku namalovat…

Soutěže o drobné ceny se mohou zúčastnit děti do 15 let – jednotlivci i třídy.

Práce musí být podepsány, uveden věk a třída.

Všechny obrázky budou vystaveny v prostorách naší knihovny.

Svá dílka odevzdávejte nejpozději do 28. února 2020 v knihovně Ostrožská Nová Ves.