Historie

Začátky čtenářství v Ostrožské Nové Vsi se datují už do roku 1878, kdy byl v Chylicích založen „Čtenářský spolek“. Měl sídlo v domě č. 72 ( to je bývalý kulturní dům).

V Nové Vsi byl roku 1885 založen čtenářský spolek pod názvem „Občanská beseda“. Svoji místnost měl v hostinci pana Matěje Kusáka na Kopanicích, později hostinec u Formánků, nyní je to obchod na Kopanicích.

Dá se říci, že tyto čtenářské  spolky byly počátkem knihoven v obcích Nová Ves a Chylice. Po sloučení obou obcí v roce 1949 byla knihovna na kulturním domě v Chylicích společná pro obě obce. Později byla přestěhována do Nové Vsi na ulici Dědina č. 151. Prostor začal být nevyhovující a tak byla knihovna přestěhovaná do budovy mateřské školy v prostorách bývalé školní jídelny. Po výstavbě nové knihovny a obecního úřadu  v roce 2019 se knihovna nachází opět na původním místě v centru obce na ulici Dědina. Celá stavba knihovny je výborně architektonicky řešená a vzbuzuje obdiv u návštěvníků. Součástí knihovny je nyní i výstavní sál, ve kterém jsou pořádány výstavy uměleckých děl, přednášky a jiné akce. Také uživatelé všech služeb, které knihovna nabízí jsou nyní velmi spokojení.

V začátcích měla knihovna asi 2.500 svazků knih, nyní mají občané možnost půjčovat si přes 13 tisíc knih.

Každý rok obec poskytuje peníze na nákup nových knih a časopisů, takže knihovna je dobře zásobena .

Knihovnu každoročně využije asi 4.500 návštěvníků, kteří mají k dispozici nejen knihy a časopisy, ale i zvukové knihy a deskové hry. Hodně využívané jsou také čtyři počítače s připojením na internet nebo wifi.