Výprodej časopisů

Místní knihovna nabízí vyřazené časopisy na prodej za 1 Kč za  kus.

Tituly:

Betynka, Bylinky, Krásný rok, Kreativ, Maminka, Meduňka, Naše rodina, Receptář, Reflex, Regena, Regenerace, Rodiče.

Přednáška

Místní knihovna Ostrožská Nová Ves zve všechny zájemce na přednášku

EMOCE (NEMOCE), JEJICH HARMONIZACE A BACHOVY ESENCE.

Seznámení s esencemi vyrobenými z květů dle metody DR. BACHA  se koná

ve čtvrtek 12. května 2022 od 17. hodin.

Všichni jsou srdečně zváni.

EVA MANTEA MACHÁŇOVÁ, VÁS RÁDA
SEZNÁMÍ S ESENCEMI VYROBENÝMI Z
KVĚTŮ DLE METODY DR. BACHA.

– C O J S O U, J A K  F U N G U J Í-  J A K  S  N I M I  P R A C U J E
– J E J I C H  V Ý R O B A,  U Ž Í V Á N Í
– U V E D E  P Ř Í K L A D Y , K D E  P O M Á H A J Í
– P Ř E D S T A V Í  Z Á K L A D N Í  P O M OC N O U  L A H V I Č K U
T Z V . K R I Z O V É  K A P K Y – V Y S V Ě T L Í  P O D R O B N Ě J I
5  J E D N O T L I V Ý C H  E S E N C Í , K T E R É  O B S A H U J Í

 

Vernisáž

Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů Boženy Borýskové

Nekonečná linie.

Výstava potrvá od 4.5. do 22.6.2022 v Galerii obce Ostrožská Nová Ves.

Vernisáž se koná ve středu 4.5.2022 v 17 hodin.

Úvodní slovo Jan Botek