Služby

 • půjčování knih a časopisů

 • půjčování deskových her

 • půjčování zvukových dokumentů

 • prolongace (prodlužování) dokumentů, rezervace a objednávky knih

 • MVS – meziknihovní výpůjční služba

 • veřejný internet

 • wi-fi připojení v prostorách knihovny

 • kopírování a tisk na A4, černobíle i barevně

 • skenování

 • laminování

 • obalování knih, učebnic, sešitů

 • donášková služba

 • půjčování dioptrických brýlí registrovaným čtenářům

 • akce pro veřejnost (cestopisné přednášky, autorská čtení, besedy, výstavy)

 • besedy a informativní lekce pro MŠ, ZŠ

 • bezbariérový přístup

Regionální funkce

Místní knihovna v Ostrožské Nové Vsi poskytuje regionální služby knihovně v Ostrožské Lhotě.  Tyto služby jsou pro knihovnu bezplatné, neboť náklady na jejich zajištění jsou hrazeny z finančních prostředků Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou – Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště.

Informace o  výpůjčních službách z výměnného fondu (VF) – výměnné soubory jsou pořizovány z dotace Zlínského kraje a knihovnám regionu tyto soubory poskytuje Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště.

Regionální služby:

 • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy – průběžné poskytování konzultací a rad knihovníkům a zřizovatelům knihoven, sledování legislativních změn v oboru, pomoc při zavádění výpočetní techniky, zpracování projektů pro grantové programy, pomoc při tvorbě webových stránek

 • Statistika knihovnických činností – pomoc při zpracování statistických výkazů

 • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů